Thông tin bệnh

Uống thuốc tiểu đường có hại gì? [Phỏng vấn bác sĩ]

Thuốc điều trị có thể là hành trang đi theo người tiểu đường trong suốt cuộc đời. Vì vậy người bệnh thường rất lo lắng về tác dụng phụ khi sử dụng thuốc kéo dài.