Hộ Tạng Đường

Trái Nhàu trị tiểu đường - Công dụng, cách dùng tốt nhất

Anh Nguyễn Văn Bình (TP. Hồ Chí Minh) mới phát hiện tiểu đường 3 tháng, chưa dùng thuốc, đường huyết lúc đói 8.0 mmol/l. Thấy trên mạng có cách chữa tiểu đường bằng nước ép Nhàu, anh đọc cũng hay nên làm theo. Sau khi uống đều đặn nước trái Nhàu đun sôi để nguội, được vài tuần anh thấy sức khỏe có cải thiện, người đỡ mệt mỏi, đỡ khát và khô họng. Kết hợp với chế độ ăn uống, vận động khoa học hơn, anh đưa đường huyết giảm về 7 chấm.