Khi cắm que đường huyết vào thì máy hiển thị - L O - thì xử lý thế nào, xin cảm ơn!

  • Icon

    Khi cắm que đường huyết vào thì máy hiển thị - L O - thì xử lý thế nào, xin cảm ơn!

    Icon

    Chào bạn. Khi tiến hàng đo mà xuất hiện trên màn hình Hi hoặc Lo. Khi máy xuất hiện kết quả đo được ở kết quả 600mg/dL (33,3 mmol/L), điều đó có nghĩa là chỉ số đường huyết của bạn ở mức nguy hiểm. Máy xuất hiện kết quả đo thấp hơn mức 20mg/L (1,1 mmol/L), chỉ số huyết áp bạn quá thấp một cách bất thường.

    Hãy thử đo lại xem sao với một que thử mới. Nếu vẫn xuất hiện Hi hoặc Lo, vâng bạn cần đến trung tâm y tế ngay lập tức có thể bạn đã mắc bệnh về đường huyết. Chúc bạn sức khỏe.

Câu hỏi chuyên gia