Mờ mắt do biến chứng tiểu đường, tôi đã tìm lại được ánh sáng | Câu chuyện thật